Đội ngũ giáo viên chính tại tiếng Nhật Daruma là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Ngoài những giáo viên chính, Nhật ngữ Daruma còn có các giáo viên part-time là các giáo viên người Nhật và giáo viên người Việt

Đội ngũ giáo viên chính

1. Thầy Nguyễn Đình Hùng

Cử nhân tiếng Anh Đại Học Xã Hội Nhân Văn (Toeic 925 điểm)

Du học sinh Nhật, JLPT N1, Nat Test N1

Kinh nghiệm

  • 8 năm giảng dạy tiếng Nhật
  • 3 năm dạy tiếng Anh
  • Thông dịch tự do
  • Thỉnh giảng Đại Học Hồng Bàng
  • Giúp nhiều học sinh đậu N3 và N2 – tham khảo thành tích học viên

 

Đội ngũ giáo viên

2. Thầy Nguyễn Đình Đắc

Cử nhân Đại Học Kinh Tế TP HCM

Trình độ tiếng Nhật: N2

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật 3  năm, 1 năm làm thông dịch tại Nhật Bản

Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên