1. Thầy Nguyễn Đình Hùng

Cử nhân tiếng Anh Đại Học Xã Hội Nhân Văn (Toeic 925 điểm)

Tiếng Nhật NJLPT N1 (Du học tiếng tại Nhật), Nat Test N1

Kinh nghiệm

  • 8 năm giảng dạy tiếng Nhật
  • Thông dịch tự do
  • Thỉnh giảng Đại Học Hồng Bàng
  • Giúp nhiều học sinh đậu N3 và N2 – tham khảo thành tích học viên

 

thay nguyen dinh hung

2. Thầy Nguyễn Đình Đắc

Cử nhân Đại Học Kinh Tế TP HCM

Trình độ tiếng Nhật: N2

Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật 2 năm, 1 năm làm việc tại Nhật Bản với vị trí thông dịch

Đắc