N4 phổ thông 2

Chương trình N4 phổ thông 2 tiếp nối chương trình N4 phổ thông 1 cho những bạn nào đã hoàn thành khóa N4 phổ thông 1. Hoàn thành khóa học bạn có thể giải quyết phần nào các tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa bạn còn có thể tham dự thi kỳ thi JLPT N4.

Thông tin chung
• Tổng số giờ học:  3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1.5 tiếng
• Thời gian hoàn thành: 6 tháng
• Học phí: 1.800.000 đ/ 3 tháng
• Số lượng: 10-12 học viên

Tóm tắt nội dung khóa học Tiếng Nhật Sơ Cấp N4

  • Kiến thức: tập trung vào từ vựng, ngữ pháp, kanji từ Bài 38-50
  • Kanji: N5 + 100 chữ Kanji
  • Kỹ năng: tiếng Nhật giao tiếp với những chủ đề thường nhật. Đọc và hiểu được những bài viết ở mức độ cơ bản.

Phương pháp giảng dạy sử dụng trong khóa học Tiếng Nhật Sơ Cấp N4

  • Giờ học sôi động, vừa học vừa chơi, tạo môi trường cho học viên tự tin với tiếng Nhật.
  • Giúp học viên nhớ bài ngay tại lớp, học từ vựng thông qua hình ảnh
  • Chú trọng phát âm thông qua phương pháp Shadowing
  • Có bài tập làm tại lớp, về nhà để củng cố kiến thức.
  • Ôn tập Kanji mỗi ngày
  • LẤY HỌC VIÊN LÀM TRUNG TÂM

Hình thức kiểm tra, đánh giá trong khóa học Tiếng Nhật Sơ Cấp N4

Kiểm tra hằng ngày và có bài kiểm tra vào cuối khóa