N2 Phổ Thông 1

N2 phổ thông 1 dành cho những Bạn vừa mới xong chương trình sơ cấp. Muốn chuyển tiếp lên chương trình trung cấp nhưng không cần vội về thời gian. Bạn sẽ dành khoảng 6 tháng để hoàn thành chương trình trung cấp N2 và sau đó bước vào ôn luyện để dự thi JLPT N2

N2 phổ thông 1 – Thông tin chung

• Tổng số giờ học:  3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1.5 tiếng
• Thời gian hoàn thành: 3 tháng
• Học phí: 2.400.000đ/3 tháng
• Số lượng: 10-12 học viên

N2 Phổ Thông 1 – Điều kiện tiên quyết để tham gia khoá học Tiếng Nhật 

  • Nắm vững ngữ pháp sơ trung cấp N5-N4-N3
  • Hoặc, có chứng chỉ JLPT N3 (hoặc tương đương) không quá 1 năm.

N2 Phổ Thông 1 – Mục tiêu của khoá học Tiếng Nhật 

  • Kiến thức: kiến thức từ vựng, ngữ pháp ở trình độ trung cấp. Đọc hiểu những nội dung dài và mang tính trừu tượng hơn.
  • Kỹ năng: nghe – nói ở trình độ trung cấp, đọc hiểu và kanji ở mức độ cao hơn.
  • Giúp học viên vượt kỳ thi N2 với số điểm mong đợi

Tóm tắt nội dung khoá học Tiếng Nhật N2 Phổ Thông 1

  • Ngữ pháp: hoàn thành khoảng 60 mẫu ngữ pháp trung cấp
  • Từ vựng: khoảng 600 từ vựng ở trình độ trung cấp
  • Kanji: gần 250 chữ Kanji ở trình độ trung cấp
  • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
  • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.

Sau khóa học N2 phổ thông 1 học viên sẽ học tiếp chương trình phổ thông 2 để hoàn thành chương trình trung cấp

Nếu Bạn có nhu cầu muốn học cấp tốc để đáp ứng bằng cho công ty thì hãy tham khảo khóa N2 cấp tốc

Tham khảo các sách tiếng Nhật N2 giúp Bạn luyện thi N2 hiệu quả.