N2 Phổ Thông 2

N2 phổ thông 2 dành cho những Bạn đã học xong trung cấp 1 và một ít kiến thức N2. Chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện thi. Bạn sẽ dành khoảng 3 tháng để hoàn thành chương trình trung cấp N2 và sau đó bước vào ôn luyện để dự thi JLPT N2.

N2 phổ thông 2 – Thông tin chung

• Tổng số giờ học:  3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1.5 tiếng
• Thời gian hoàn thành: 3 tháng
• Học phí: 2.400.000đ/3 tháng
• Số lượng: 10-12 học viên

N2 Phổ Thông 2 điều kiện tiên quyết để tham gia

 • Nắm vững ngữ pháp sơ trung cấp N5-N4-N3
 • Hoặc, có chứng chỉ JLPT N3 (hoặc tương đương) không quá 1 năm.
 • Đã học một ít chương trình N2

Mục tiêu của khoá học Tiếng Nhật N2 Phổ Thông 2

 • Kiến thức: kiến thức từ vựng, ngữ pháp ở trình độ trung cấp. Đọc hiểu những nội dung dài và mang tính trừu tượng hơn.
 • Kỹ năng: nghe – nói ở trình độ trung cấp, đọc hiểu và kanji ở mức độ cao hơn.
 • Giúp học viên vượt kỳ thi N2 với số điểm mong đợi

Tóm tắt nội dung khoá học Tiếng Nhật N2 Phổ Thông 2

 • Ngữ pháp: hoàn thành khoảng 60 mẫu ngữ pháp trung cấp
 • Từ vựng: khoảng 600 từ vựng ở trình độ trung cấp
 • Kanji: gần 250 chữ Kanji ở trình độ trung cấp
 • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
 • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.

Sau khóa học N2 phổ thông 2 học viên sẽ học tiếp chương trình luyện thi N2 để củng cố lại kiến thức cho kỳ thi JLPT N2

Tham khảo các sách tiếng Nhật N2 giúp Bạn luyện thi N2 hiệu quả.