LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12-2020

N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
📅Ngày khai giảng: 03-12-2020
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:15 – 21:15
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳SÁNG
📅Ngày khai giảng: 03-12-2020
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 9:00-11:30
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
📅Ngày khai giảng: 04-12-2020
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 2-4-6
⏰Thời gian: 18:15 – 21:15
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
học tiếng Nhật
N̳4 ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
📅Ngày khai giảng: 08-12-2020
🙋Đối tượng: Đã học xong N5
📆Ngày học: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:15 – 21:15
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 12 tuần
N͙3͙ ͙CẤP TỐC
📅Ngày khai giảng: 10-12-2020
🙋Đối tượng: Đã học xong N4
📆Thời gian: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:30-21:15
💴Học phí: 3.750.000 VND/ 12 tuần
N͙2͙ ͙CẤP TỐC
📅Ngày khai giảng: 10-12-2020
🙋Đối tượng: Đã học xong N3
📆Thời gian: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:30-21:00
💴Học phí: 4.800.000 VND/ 12 tuần
N͙2 ͙PHỔ THÔNG
📅Ngày khai giảng: 11/12
🙋Đối tượng: Đã học xong N3
📆Thời gian: Thứ 2-4-6
⏰Thời gian: 18:00-19:30
💴Học phí: 2.400.000 VND/ 12 tuần
N͙2 ͙LUYỆN THI
📅Ngày khai giảng: 14/12
🙋Đối tượng: Đã học xong N2
📆Thời gian: Thứ 2-4-6
⏰Thời gian: 19:30-21:15
💴Học phí: 2.400.000 VND/ 12 tuần
HỌC KÈM ĐI DU HỌC & KÈM THEO NHU CẦU
📅Ngày khai giảng: liên tục
📆Thời gian: các ngày trong tuần
⏰Thời gian: tự chọn
💴Học phí: Liên hệ
🍅🍅🍅THAM KHẢO THÀNH TÍCH HỌC VIÊN
📞📞📞 0984 675 885 Thầy Hùng
Địa điểm: Chung cư 590 CMT8,P11 Quận 3.