N3 phổ thông 1

N3 phổ thông 1 dành cho những Bạn vừa mới xong chương trình sơ cấp. Muốn chuyển tiếp lên chương trình trung cấp nhưng không cần vội về thời gian. Bạn sẽ dành khoảng 6 tháng để hoàn thành chương trình trung cấp N3 và sau đó bước vào ôn luyện để dự thi JLPT N3

N3 phổ thông 1 – Thông tin chung

• Tổng số giờ học:  3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 1.5 tiếng
• Thời gian hoàn thành: 3 tháng
• Học phí: 1.950.000đ/3 tháng
• Số lượng: 10-12 học viên

N3 Phổ Thông 1-Điều kiện tiên quyết để tham gia

  • Hoàn tất chương trình sơ cấp tiếng Nhật nắm chắc kiến thức cơ bản
  • Hoặc, có chứng chỉ JLPT N4 (hoặc tương đương) không quá 1 năm.

Mục tiêu của khoá học Tiếng Nhật N3 Phổ Thông 1

  • Kiến thức: kiến thức từ vựng, ngữ pháp ở trình độ trung cấp. Đọc hiểu những nội dung dài và mang tính trừu tượng hơn.
  • Kỹ năng: nghe – nói ở trình độ trung cấp, đọc hiểu và kanji ở mức độ cao hơn.
  • Giúp học viên vượt kỳ thi N3 với số điểm mong đợi

Tóm tắt nội dung khoá học Tiếng Nhật N3 Phổ Thông 1

  • Ngữ pháp: hoàn thành khoảng 500 mẫu ngữ pháp trung cấp
  • Từ vựng: khoảng 600 từ vựng ở trình độ trung cấp
  • Kanji: gần 250 chữ Kanji ở trình độ trung cấp
  • Luyện nghe: làm quen với kỹ năng nghe bằng các chuyên đề luyện nghe, là từng định dạng của đề thi JLPT, được sắp xếp từ dễ đến khó.
  • Luyện đọc hiểu: học nhóm các kỹ năng để giải quyết các định dạng đề thi trong JLPT, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và nắm vững cấu trúc câu phức của tiếng Nhật.

Sau khóa học N3 phổ thông 1 học viên sẽ học tiếp chương trình N3 phổ thông 2 để hoàn thành chương trình trung cấp

Tham khảo một số sách luyện thi N3 hiệu quả