LỊCH KHAI GIẢNG BÌNH THẠNH (Số 15 Nguyễn Duy, Phường 3, Quận Bình Thạnh)

*Điều kiện để được áp dụng lì xì:

LÌ XÌ NGAY 1 triệu đồng khi đăng kí cùng bạn bè nhóm 5 người + GIẢM TRỰC TIẾP 50% TIỀN GIÁO TRÌNH khi đóng học phí trước ngày khai giảng

LÌ XÌ NGAY 500k đồng khi đăng kí cùng bạn bè nhóm 4 người + GIẢM TRỰC TIẾP 50% TIỀN GIÁO TRÌNH khi đóng học phí trước ngày khai giảng

LÌ XÌ NGAY 400k khi đăng kí cùng bạn bè nhóm 3 người+ GIẢM TRỰC TIẾP 50% TIỀN GIÁO TRÌNH khi đóng học phí trước ngày khai giảng

*Các ưu đãi không có giá trị khi áp dụng cộng dồn

🔥LỊCH ͢K͢H͢A͢I͢ ͢G͢I͢Ả͢N͢G͢ ͢T͢H͢Á͢N͢G͢ 02 – 03/2021 🔥

N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
📅Ngày khai giảng: 23-02-2021
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:15 – 21:15
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
Nội dung khóa học
N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳SÁNG
📅Ngày khai giảng: 23-02-2021
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 9:00 – 11:00
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
Nội dung khóa học
N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳SÁNG
📅Ngày khai giảng: 22-02-2021
🙋Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
📆Ngày học: Thứ 2-4-6
⏰Thời gian: 9:00 – 11:00
💴Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần
Nội dung khóa học
N̳4 ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
📅Ngày khai giảng: 22-02-2021
🙋Đối tượng: Đã học xong N5
📆Ngày học: Thứ 2-4-6
⏰Thời gian: 18:15 – 21:15
💴Học phí: 4.400.000 VND/ 16 tuần
Nội dung khóa học
N͙3͙ ͙CẤP TỐC
📅Ngày khai giảng: 23-02-2021
🙋Đối tượng: Đã học xong N4
📆Thời gian: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:30-21:15
💴Học phí: 3.750.000 VND/ 12 tuần
Nội dung khóa học
N͙3͙ ͙LUYỆN THI
📅Ngày khai giảng: 23-02-2021
🙋Đối tượng: Đang học N3
📆Thời gian: Thứ 3-5-7
⏰Thời gian: 18:30-21:15
💴Học phí: 3.750.000 VND/ 12 tuần
Nội dung khóa học
GIAO TIẾP
📅Ngày khai giảng: 23-02-2021
🙋Đối tượng: Đã học xong N4
📆Thời gian: Thứ 3-5
⏰Thời gian: 19:30-21:00
💴Học phí: 2.400.000 VND/ 12 tuần
Nội dung khóa học
https://tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/lop-giao-tiep-tieng-nhat/
HỌC KÈM ĐI DU HỌC & KÈM THEO NHU CẦU
📅Ngày khai giảng: liên tục
📆Thời gian: các ngày trong tuần
⏰Thời gian: tự chọn
💴Học phí: Liên hệ
🍅🍅🍅THAM KHẢO THÀNH TÍCH HỌC VIÊN
📞📞📞 0984 675 885 Thầy Hùng
Địa điểm: 15 Nguyễn Duy,Phường 3, Quận Bình Thạnh