Tag Archives: んじゃなかった ngu phap

んじゃなかった 文法

んじゃなかった 文法  là ngữ pháp N1 có nghĩa là đáng ra là, đây là ngữ...

Chat zalo
Chat Facebook