Tag Archives: Ngữ pháp として

Ngữ pháp として – Ngữ pháp N3

Ngữ pháp として (toshite) là ngữ pháp thường gặp ở trung cấp, cũng là mẫu...

Chat zalo
Chat Facebook