Cấu trúc đề thi N5

Cấu trúc đề thi N5

Xem thêm: sách luyện thi N5

Cấu trúc đề thi N5

Cấu trúc đề thi N5
Cấu trúc đề thi N5
Các phần trong đề thi Câu hỏi chính So sánh với đề thi cũ
Kiến thức ngôn ngữ Văn tự-Từ vựng Cách đọc Kanji
Điền từ
Nghĩa theo ngữ cảnh
Đồng nghĩa
Kiến thức ngôn ngữ

Đọc hiểu

Ngữ pháp Ngữ pháp 1
Ngữ pháp 2
Ngữ pháp trong đoạn văn
Đọc hiểu Bài đọc ngắn
Bài đọc trung
Câu hỏi thông tin
Nghe hiểu Hiểu chủ đề
Hiểu ý chi tiết
Hội thoại
Phản ứng anh

Đề thi năng lực tiếng Nhật N5 được chia thành 3 phần chính :

 1. Từ Vựng                      (thời gian: 25 phút).
 2.  Ngữ pháp + Đọc hiểu (thời gian: 50 phút).
 3.  Phần nghe                  (thời gian: 30 phút).

Mỗi phần được chia thành các phần nhỏ như sau :

1. TỪ VỰNG GỒM 4 PHẦN:

Cách đọc Kanji :

 • Mục đích: Kiểm tra cách đọc của 1 từ được viết bằng chữ Kanji.
 •  Số lượng câu hỏi : Phần này có khoảng 10câu.

Kanji và Katakana:

 • Mục đích : Kiểm tra cách viết bằng chữ Katakana hoặc Kanji của một chữ Hiragana.
 • Số lượng câu hỏi : Phần này có khoảng 8 câu.

Điền từ theo mạch văn:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng hiểu từ trong văn cảnh.
 • Số lượng câu hỏi : khoảng 10 câu

Thay đổi cách nói:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng thay đổi cách nói để cùng diễn đạt 1 ý.
 • Số lượng câu hỏi : khoảng 5 câu

2. PHẦN ĐỌC HIỂU ( NGỮ PHÁP )

Phần ngữ pháp được chia thành 3 phần nhỏ :

Ngữ pháp của câu -1:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng lựa chọn dạng ngữ pháp phù hợp với nội dung của câu.
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 16 câu.

Ngữ pháp của câu -2 :

 • Mục đích : Kiểm sắp xếp từ thành 1 câu đúng ngữ pháp và có ý nghĩa.
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 5 câu.

Ngữ pháp theo đoạn văn:

 • Mục đích : Kiểm tra lựa chọn từ, câu theo mạch văn trong đoạn văn ngắn .
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 5 câu.

ĐỌC HIỂU

Phần đọc hiểu được chia thành 3 phần nhỏ :

Đọc hiểu đoạn văn ngắn:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng đọc hiểu 1 đoạn văn ngắn, dưới 80 từ, được viết dễ hiểu về các chủ đề : học tập, cuộc sống, công việc.
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 4câu.

Đọc hiểu đoạn văn cỡ vừa:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng đọc hiểu 1 đoạn văn dài vừa phải, khoảng 250 từ, được viết dễ hiểu về các chủ đề thường gặp trong đời sống.
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 2 câu.

Tìm thông tin:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng tìm thông tin cần thiết trong 1 mẫu thông tin hoặc thông báo dài khoảng 250 từ.
 •  Số lượng câu hỏi : có khoảng 1 câu.

3.PHẦN NGHE HIỂU:

Nghe hiểu chủ đề :

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng nghe hiểu 1 đoạn hội thoại ngắn, có tóm lược (hiểu được điều cần phải làm sau đó).
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 7 câu.

Nghe hiểu điểm cốt lõi (point) :

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng nghe hiểu 1 đoạn hội thoại ngắn, có tóm lược (cho biết điều cần phải nghe, yêu cầu lấy được thông tin đó sau khi nghe).
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 6 câu.

Nghe hiểu đối thoại:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng nghe hiểu 1 đoạn hội thoại ngắn nêu tình huống, yêu cầu lựa chọn câu nói phù hợp với tình huống đã cho.
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 5 câu.

Nghe hiểu ứng đáp:

 • Mục đích : Kiểm tra khả năng nghe hiểu 1 đoạn hội thoại ngắn, yêu cầu lựa
 • Số lượng câu hỏi : có khoảng 6 câu.

Xem thêm: N4 cấp tốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook