Dearu – ý nghĩa và cách dùng

Dearu là một hình thức khác của desu dùng trong tiếng Nhật trung cấp từ N3 trở lên, dearu mang nghĩa: thì, là, ở giống với desu. Động từ này chủ yếu dùng trong văn học, có tiểu thuyết nổi tiếng của Natsume soseki là 吾輩は猫である “Wagahai wa neko de-aru” (tôi là con mèo).

Xem thêm: sách tiếng Nhật

Dearu – desu

Ý nghĩa: Thì, là, ở

Cách dùng: Dùng trong văn học, luận văn là chủ yếu

Cách chia:

dearu

Ví dụ:

1.医者である田中さん

Tanaka người là bác sĩ

2.そうであるとしても、この場合は別でしょう。

Giả sử dù có như vậy đi nữa, thì trường hợp này là đặc biệt

3.いつも正直であるということは、容易なことではない。

Lúc nào cũng thành thật là chuyện không dễ.

Mức độ lịch sự tăng dần như sau:

  • 私は先生だ。thể thường
  • 私は先生です。lịch sự
  • 私は先生である。 lịch sự hơn
  • 私は先生でございます。 lịch sự cao nhất.

Xem thêm: desu là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook