Tag Archives: dearu

Dearu – ý nghĩa và cách dùng

Dearu là một hình thức khác của desu dùng trong tiếng Nhật trung cấp từ...

Chat zalo
Chat Facebook