Tag Archives: phân biệt まま và っぱなし

Phân biệt まま và っぱなし

Phân biệt まま và っぱなし – 2 điểm ngữ pháp gây nhiều khó khăn cho...

Chat zalo
Chat Facebook