Lịch Khai Giảng Tháng 8/2020

LỊCH ͢K͢H͢A͢I͢ ͢G͢I͢Ả͢N͢G͢ ͢T͢H͢Á͢N͢G͢ ͢0͢8 & 09 ‼️

N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳T̳Ố̳I̳
????Ngày khai giảng: 25-08-2020
????Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
????Ngày học: Thứ 3-5-7
Thời gian: 18:15-21:15
????Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần

Nội dung khóa học
http://www.tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/n5-cap-toc-6.html

N̳5̳ ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳SÁNG
????Ngày khai giảng: 18-08-2020
????Đối tượng: Chưa biết tiếng Nhật
????Ngày học: Thứ 3-5-7
Thời gian: 9:00-11:30
????Học phí: 3.300.000 VND/ 13 tuần

Nội dung khóa học
http://www.tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/n5-cap-toc-6.html

N̳4 ̳C̳Ấ̳P̳ ̳T̳Ố̳C̳ ̳
????Ngày khai giảng: 25-08-2020
????Đối tượng: Đã học xong N5
????Ngày học: Thứ 3-5-7
Thời gian: 18:15-21:15
????Học phí: 4.400.000 VND/ 16 tuần

Nội dung khóa học
http://www.tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/n4-cap-toc-24.html

N͙3͙ ͙GIẢI ĐỀ
????Ngày khai giảng: 05/09
????Đối tượng: Đã học xong N3
????Thời gian:Thứ 3-5-7
Thời gian: 18:30-21:15
????Học phí: 3.750.000 VND/ 12 tuần

Nội dung khóa học
http://tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/luyen-thi-n3-35.html

N͙3͙ ͙CẤP TỐC
????Ngày khai giảng: 15/09
????Đối tượng: Đã học xong N4
????Thời gian:Thứ 3-5-7
Thời gian: 18:30-21:15
????Học phí: 3.750.000 VND/ 12 tuần

Nội dung khóa học
http://tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/luyen-thi-n3-35.html

N͙2͙ ͙G͙I͙Ả͙I͙ ͙Đ͙Ề͙
????Ngày khai giảng: 04/09
????Đối tượng: Đã học xong N2
????Thời gian:Thứ 2-4-6
Thời gian: 19:30-21:00
????Học phí: 2.400.000 VND/ 12 tuần

Nội dung khóa học
http://www.tiengnhatmoingay.com/khoa-h…/luyen-thi-n2-39.html

N͙2͙ ͙PHỔ THÔNG
????Ngày khai giảng: 04/09
????Đối tượng: Đã học xong N3
????Thời gian:Thứ 2-4-6
Thời gian: 18:00-19:30
????Học phí: 2.400.000 VND/ 12 tuần

Nội dung khóa học
http://www.tiengnhatmoingay.com/khoa-hoc/n2-pho-thong-1-36.html

N͙1 ͙G͙I͙Ả͙I͙ ͙Đ͙Ề͙
????Ngày khai giảng: 05/09
????Đối tượng: Đã học xong N1
????Thời gian:Thứ 7&CN
⏰Thời gian: 14:30-16:30
Học phí: 2.700.000 VND/ 12 tuần

HỌC KÈM
Ngày khai giảng: liên tục
Thời gian: các ngày trong tuần
⏰Thời gian: tự chọn
Học phí: Liên hệ

THAM KHẢO THÀNH TÍCH HỌC VIÊN
http://tiengnhatmoingay.com/hoc-vien.html

0984 675 885 Thầy Hùng
Địa điểm: Chung cư 590 CMT8,P11 Quận 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook