Nghi vấn từ tiếng Nhật – tổng hợp nghi vấn từ trong tiếng Nhật

Nghi vấn từ tiếng Nhật – bài viết tổng hợp 43 nghi vấn từ cơ bản trong tiếng Nhật Bạn cần phải nắm đề giao tiếp thành thạo hơn. Luyện thi JLPT từ N5 đến N1

Nghi vấn từ cơ bản gồm : cái gì, ai, ở đâu, tại sao, của ai là những nghi vấn từ thường hay gặp nhất khi nói tiếng Nhật

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp Minna

Nghi vấn từ tiếng Nhật 

Nghi vấn từ tiếng Nhật

STTNghi vấn từNghĩa
1だれAi
2どなたVị nào (kính ngữ của だれ)
3いつKhi nào
4どこỞ đâu
5どちらĐâu. Đằng nào (Lịch sự của どこ)
6どうしてTại sao
7なにCái gì
8どのようにNhư thế nào
9なんCái gì ( đi với で )
10いくらBao nhiêu tiền
11おいくつBao nhiêu tuổi ( Cách nói lịch sự, cho cấp trên người lớn tuổi)
12なんさいBao nhiêu tuổi ( cho bạn bè và người dưới)
13どのくらい / どのぐらいBao nhiêu lâu
14なんじMấy giờ
15なんでBằng cái gì
16どれCái nào
17どうThế nào
18どんなNhư thê nào
19なんようびThứ mấy
20なんがつTháng mấy
21なんねんNăm mấy
22なんにちNgày mấy
23なんかげつMấy tháng
24なんにんMấy người
25なんかいMấy lần
26なんがいMấy tầng
27なんぞくMấy đôi ( đôi tất, đôi giày)
28なんげんMấy căn (nhà)
29なんちゃくMấy bộ (quần áo)
30なんちゃくMấy bộ (quần áo)
31なんぷんMấy phút
32なんびょうMấy giây
33なんしゅうかんMấy tuần
34なんまいMấy tờ ( vật mỏng)
35なんだいMấy cái( máy móc)
36なんばんSố mấy
37なにじんNgười gì
38なにごNgôn ngữ gì
39なんこĐếm chiếc
40なんさつĐếm mấy quyển sách
41なんぼんĐếm bông (hoa, bút )
42なんばいĐếm ly. Bát . chén
43なんびきĐếm con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook