Nghi vấn từ tiếng Nhật – tổng hợp nghi vấn từ trong tiếng Nhật

Nghi vấn từ tiếng Nhật – bài viết tổng hợp 43 nghi vấn từ cơ bản trong tiếng Nhật Bạn cần phải nắm đề giao tiếp thành thạo hơn. Luyện thi JLPT từ N5 đến N1

Nghi vấn từ cơ bản gồm : cái gì, ai, ở đâu, tại sao, của ai là những nghi vấn từ thường hay gặp nhất khi nói tiếng Nhật

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp Minna

Nghi vấn từ tiếng Nhật 

Nghi vấn từ tiếng Nhật

STT Nghi vấn từ Nghĩa
1 だれ Ai
2 どなた Vị nào (kính ngữ của だれ)
3 いつ Khi nào
4 どこ Ở đâu
5 どちら Đâu. Đằng nào (Lịch sự của どこ)
6 どうして Tại sao
7 なに Cái gì
8 どのように Như thế nào
9 なん Cái gì ( đi với で )
10 いくら Bao nhiêu tiền
11 おいくつ Bao nhiêu tuổi ( Cách nói lịch sự, cho cấp trên người lớn tuổi)
12 なんさい Bao nhiêu tuổi ( cho bạn bè và người dưới)
13 どのくらい / どのぐらい Bao nhiêu lâu
14 なんじ Mấy giờ
15 なんで Bằng cái gì
16 どれ Cái nào
17 どう Thế nào
18 どんな Như thê nào
19 なんようび Thứ mấy
20 なんがつ Tháng mấy
21 なんねん Năm mấy
22 なんにち Ngày mấy
23 なんかげつ Mấy tháng
24 なんにん Mấy người
25 なんかい Mấy lần
26 なんがい Mấy tầng
27 なんぞく Mấy đôi ( đôi tất, đôi giày)
28 なんげん Mấy căn (nhà)
29 なんちゃく Mấy bộ (quần áo)
30 なんちゃく Mấy bộ (quần áo)
31 なんぷん Mấy phút
32 なんびょう Mấy giây
33 なんしゅうかん Mấy tuần
34 なんまい Mấy tờ ( vật mỏng)
35 なんだい Mấy cái( máy móc)
36 なんばん Số mấy
37 なにじん Người gì
38 なにご Ngôn ngữ gì
39 なんこ Đếm chiếc
40 なんさつ Đếm mấy quyển sách
41 なんぼん Đếm bông (hoa, bút )
42 なんばい Đếm ly. Bát . chén
43 なんびき Đếm con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook