Tổng hợp kanji N2 – Luyện thi N2

Tổng hợp kanji N2 là bài viết tổng hợp những hán tự N2 bạn đã học. Để có thể thi đậu bài thi JLPT N2 Bạn phải nắm vững khoảng 1200 chữ Kanji (tính cả N5, N4, N3) và khoảng 7000 từ vựng tiếng Nhật.

Đây là những từ Kanji mà tiếng Nhật Daruma đã tổng hợp lại trong sách Soumatome. Chúc các Bạn học tốt và thành công

Tổng hợp kanji N2

tổng hợp Kanji N2

Tuần 1 Ngày 1

①  禁CẤMきん
禁止CẤM CHỈきんしCấm
②  煙YÊNえん/けむり
禁煙CẤM YÊNきんえんCấm hút thuốc
YÊNけむりKhói
③  静TĨNHせい/しず・か/しず・まる
安静AN TĨNHあんせいYên tĩnh
静か(な)TĨNHしずかIm lặng, yên tĩnh
静まるTĨNHしずまるTrở nên yên tĩnh
④  危NGUYき/あぶ・ない/あや・うい
危機NGUY CƠききNguy cơ
危ないNGUYあぶないNguy hiểm
危ういNGUYあやういNguy hiểm (khó thoát)
⑤  険HIỂMけん/けわ・しいkhắt khe, nghiêm khắc

Xem thêm: Sách tiếng Nhật – Soumatome N2 Trọn bộ

危険(な)NGUY HIỂMきけんNguy hiểm
険しいHIỂMけわしいKhắt khe, nghiêm khắc, dốc, dựng đứng
⑥  関QUANかん/かか・わる
関心QUAN TÂMかんしんQuan tâm
関わるQUANかかわるLiên quan
関するQUAN()かんするLiên quan đến
⑦  係HỆけい/かか・り
関係QUAN HỆかんけいQuan hệ
係りHỆかかりNgười phụ trách
係員HỆ VIÊNかかりいんNgười chịu trách nhiệm
⑧  落LẠCらく/お・ちる/お・とす
転落CHUYỂN LẠCてんらくRớt xuống, giáng chức, hạ bậc, ngồi phịch xuống
落第LẠC ĐỆらくだいThi trượt

Xem thêm: Luyện thi N2

落ちるLẠCおちるRớt, rơi (tự động từ)
落とすLẠCおとすlàm rớt (tha động từ)
⑨  石THẠCHいし/せき/しゃく
落石LẠC THẠCHらくせきĐá rơi
磁石TỪ THẠCHじしゃくĐá nam châm, quặng từ
THẠCHいしCục đá
⑩  飛PHIひ/と・ぶ/と・ばす
飛行場PHI HÀNH TRƯỜNGひこうじょうsân bay
飛ぶPHIとぶBay
飛び出すPHI XUẤTとびだすNhảy vọt ra
⑪  駐TRÚちゅう
駐車場TRÚ XA TRƯỜNGちゅうしゃじょうBãi đỗ xe
駐車TRÚ XAちゅうしゃViệc đỗ xe
⑫  捨XẢしゃ/すて・る

 

四捨五入TỨ XẢ NGŨ NHẬPししゃごにゅうLàm tròn số
捨てるXẢすてるVứt đi
⑬  遊DUゆう/あそ・ぶ
遊泳DU VỊNHゆうえいBơi lội
遊ぶDUあそぶĐi chơi, chơi đùa
⑭  泳VỊNHえい/およ・ぐ
水泳THỦY VỊNHすいえいViệc bơi lội
泳ぐVỊNHおよぐBơi

Tuần 1 Ngày 2

①  喫KHIẾTきつ
喫茶店KHIẾT TRÀ

ĐIẾM

きっさてんQuán nước, quán trà/cà phê
喫煙所KHIẾT YÊN SỞきつえんじょKhu vực hút thuốc
②  非PHI
非~PHIKhông~
非常口PHI THƯỜNG KHẨUひじょうぐちLối thoát hiểm
非常にPHI THƯỜNGひじょうにRất là
③  御NGỰご/おん(お)
御~ 

NGỰ

お/ご~(Dùng trịnh trọng để gọi tên người/ đồ vật, hành động)
御手洗いNGỰ THỦ TẨYおてあらいNhà vệ sinh
御中NGỰ TRUNGおんちゅうKính thưa, kính gửi
④  常THƯỜNGじょう
日常NHẬT THƯỜNGにちじょうThường ngày, mỗi ngày
常識THƯỜNG THỨCじょうしきThường thức, kiến thức phổ thông
常にTHƯỜNGつねにLuôn luôn
⑤  受THỤじゅ/う・ける
受験THỤ NGHIỆMじゅけんKỳ thi, dự thi
受けるTHỤうけるNhận, dự

 

⑥  付PHÓふ/つ・く/つ・ける
付近PHÓ CẬNふきんKế cận, phụ cận
~付きPHÓつきGắn với~
受付THỤ PHÓうけつけQuầy tiếp tân
日付NHẬT PHÓひづけNgày tháng năm
⑦  案ÁNあん
案内ÁN NỘIあんないHướng dẫn
ÁNあんDự án, đề án, đề nghị
⑧  内NỘIない/うち
以内DĨ NỘIいないtrong vòng ~
社内XÃ NỘIしゃないTrong công ty
~内NỘIないTrong~
NỘIうちBên trong

 

⑨  議NGHỊ
会議室HỘI NGHỊ THẤTかいぎしつPhòng hội nghị, phòng họp
不思議(な)BẤT TƯ NGHỊふしぎLạ kỳ, kỳ quặc
議論NGHỊ LUẬNぎろんNghị luận, tranh luận
議員NGHỊ VIÊNぎいんĐại biểu quốc hội, nghị sĩ
⑩  化HÓAか/け
文化VĂN HÓAぶんかVăn hóa
化学HÓA HỌCかがくHóa học
~化HÓA(Biến đổi thafnh~)~ hóa
化粧室HÓA TRANG THẤTけしょうしつPhòng trang điểm, toa lét
⑪  階GIAIかい
階段GIAI ĐOẠNかいだんCầu thang
~階GIAIかいTầng~
段階ĐOẠN GIAIだんかいGiai đoạn
⑫  段ĐOẠNだん
ĐOẠNだんMột bước
手段THỦ ĐOẠNしゅだんPhương thức, phương

pháp

一段とNHẤT ĐOẠNいちだんとHơn một bậc, hơn nhiều
石段THẠCH ĐOẠNいしだんCầu thang đá

 

Xem thêm: Bản đầy đủ Tổng hợp kanji N2

LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG NHẬT TẠI DARUMA

N3 cấp tốc

N5 Sơ Cấp: Mất khoảng 150h (gần 3,5 tháng học lớp cấp tốc, 6 tháng lớp phổ thông)

Bạn cần học khoảng 1000 từ vựng, 150 chữ kanji, gần 100 điểm ngữ pháp, và có thể giao tiếp được một phần tiếng Nhật căn bản

N4 Sơ Cấp: Mất khoảng 300h tính luôn cả n5 (khoảng 4 tháng học lớp cấp tốc, 6 tháng lớp phổ thông)

Bạn cần học khoảng 2000 từ vựng, 300 chữ kanji, gần 200 điểm ngữ pháp, và có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật cơ bản

N3 Trung Cấp: Mất khoảng 450h  (khoảng 6 tháng học lớp cấp tốc và 12 tháng lớp phổ thông)

Bạn cần học khoảng 4000 từ vựng, 800 chữ kanji, gần 300 điểm ngữ pháp, và có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong cuộc sống hằng ngày

N2 Trung Cấp: Mất khoảng 600h trên lớp để hoàn thành

Bạn cần học khoảng 6000 từ vựng, 1200 chữ kanji, gần 400 điểm ngữ pháp, và Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat zalo
Chat Facebook